Laat je niet kisten door de commercie

Onder deze titel verscheen najaar 2017 een boek waar ik met belangstelling naar uitkeek. Het wil u behoeden voor financiële valkuilen als u vlak na een overlijden een serie beslissingen moet nemen. Als uitvaartondernemer ben ik me daar zeer bewust van en doe mijn best om nabestaanden te helpen de juiste beslissingen te nemen. Wellicht vind ik nieuwe mogelijkheden in dat boek!

“Er is geen verband tussen de pracht en de prijs” is het motto.
Dat hóéft inderdaad niet. Kort voordat het boek verscheen zag ik er weer zo’n mooi voorbeeld van.

Twintig aanwezigen in de familiekamer van Rusthof. De overledene stootte tijdens zijn leven veel familie en vrienden van zich af, maar deze lieten zich niet afschrikken.
Hij kreeg een zelfgemaakt groot gouden hart op zijn kist, bedekt en omringd door losse bloemen als symbool voor alle mensen die van hem houden.
Plus spulletjes die een grote rol speelden in zijn leven, o.a. zijn hoed en een model vrachtautootje met zijn naam er op. Aan de voet van de baar het tasje waar hij altijd boodschappen mee ging doen.

Eén broer en één vriend eerden hem namens allen met woorden. Warme, eerlijke speeches met precies de juiste dosis humor er in.
Daarna werd gezamenlijk zijn lijflied gezongen, en tot slot vormden allen hand in hand een kring rond de baar. Na een minuut stilte ontstond er spontaan een kringgesprek. Hoe moeilijk hij het vaak had en het anderen gemaakt had, en dankbaarheid voor hen die zich áltijd om hem waren blijven bekommeren.
Daarna gingen ze bij een van hen koffie drinken en broodjes eten. Waar de uitwisseling van herinneringen vast nog volop verder ging….

 

omslag boekIk vind dit boekje een aanrader.
Er is ook een werkboek bij te koop waarmee u uw eigen ideeën kunt uitwerken.