Uitvaartverzekering

Heeft u een uitvaartverzekering? Dan staat er vast in grote letters op: “bij een overlijden binnen 24 uur dit nummer bellen”. Maar dat hoeft helemaal niet. Welke verzekering u ook heeft, u bent vrij in de keus van een uitvaartonderneming. Oók als het een zogeheten naturaverzekering betreft. Het verzekerde bedrag wordt uitbetaald aan degene die opdracht geeft voor de uitvaart. Nabestaanden blijken vaak nog een bedrag bij te moeten betalen, omdat de verzekering meestal niet alles “dekt”. De ervaring leert dat Uitvaartzorg Den Dolder alles voor een vrijwel gelijk eindbedrag organiseert en levert.